Hallituksen itsearviointi

Hallituksen vuotuinen itsearviointi on hyvän hallintotavan mukaista ja parantaa hallituksen dynamiikkaa. Hallituksen jäsenet toteuttavat itsearvioinnin verkkokyselyn avulla. Hallitusarviointia voidaan myös tehostaa kyselyyn liitettävillä haastatteluilla. Yhteenveto esitellään hallituksen joko kokouksen yhteydessä tai tehokkaana workshop-tapahtumana. Hallitus sopii toimintatapansa kehityskohteet ja arviointitavan projektin päätteeksi.