SOL

Palveluesimiesvalmennuksemme edistää SOL:n
esimiesten hyvinvointia ja tehokkuutta

Yli 200 siivous-, kiinteistö-, pesula- ja turvapalvelujen esimiestä on kehittänyt johtamistaitojaan valmennusohjelmamme avulla. Lähtökohtana ohjelmalle oli palveluesimiesten esimiehisyyden tukeminen. Tavoitteena on esimiestyön hallinnan, työn tuottavuuden ja esimiesten oman pystyvyyden edistäminen.

Itseohjausvalmiudet ovat 7 päivän mittaisen, yhteistyössä SOL:n johdon kanssa rakennetun valmennuksen keskiössä. Valmennus sisältää 360-asteen arvioinnin, yksilöllisen ohjauksen, arjen vaativien tilanteiden käyttäytymisen mallinnusta, tuottavuusratkaisujen ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämistä.

Ohjelmaan sisältyy hyvinvointianalyysi FirstBeat-seurannan avulla ja esimiehet valmentautuvat mentaalisten ohjelmien avulla. Palveluesimiesten omaan hyvinvointiin vaikutetaan yksilöllisellä ohjauksella. Valmennuksen tehokkuus ja syvyys perustuvat tiiviisiin koko ohjelman ajan toimiviin pienryhmiin, jolla kullakin on oma valmentajansa. Valmennuksen aikana on toteutettu väitöstutkimus lähijohtajan identiteetin rakentumisesta. Valmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä SOL:n johdon kanssa siten että johto toimii kanssavalmentajana osassa valmennuspäiviä. Ohjelman valmentajina toimivat Päivi Frantsi, Satu Kaski ja Tapani Frantsi.

SOL:n lehden juttu:
http://www.digipaper.fi/solisti/106689/

Oma esimiesrooli vahvistui

Vantaalla palveluesimiehenä toimiva Hanna Reponen osallistui syksyn 2012 valmennukseen. Siivouspalveluissa toimivan palveluesimiehen tunnelmat ohjelman päättyessä olivat onnelliset:

“Nyt tuntuu hyvältä ja haikealta. Meillä on oli hyvä ryhmähenki. Olen saanut neuvoja ja tukea, ihan kuin olisi ollut terapiassa!”

Esimiesvalmennus antoi Hannan mielestä hyviä työkaluja arjen työhön, esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen.

“Aiemmin vastuut saattoivat häilyä mutta nyt tuli vahvistusta oman esimiesrooliin. Pysyn tiukkana tiettyjen rajojen sisällä enkä lähde lipsumaan liian henkilökohtaiselle alueelle.”