Suomen Palloiluliitto

Suomen Palloliittolle coaching-ohjelma seuratyöntekijöiden
työnhallintaan ja työhyvinvointiin

Päivi Frantsi ja Satu Kaski toteuttivat ensimmäisen päätoimisten seuratyöntekijöiden työnhallintaan ja työhyvinvointiin suunnatun coaching-ohjelman jo vuonna 2009 Uudenmaan ja Helsingin piireille. Vuonna 2010 Uudenmaan ja Helsingin ryhmän lisäksi Coaching II levisi valtakunnalliseksi. Vuonna 2014 on menossa jälleen uusi ohjelma, jolla Palloliitto näyttää tietä ammattimaisuuden parantamisessa.

Yhteensä ohjelman ovat käyneet läpi 52 päätoimista seuratyöntekijää. Koulutus koostuu viidestä n. 4 h jaksosta. Ohjelmassa  keskitytään seuratyöntekijän (valmentaja, valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja) omien voimavarojen vahvistamiseen ja itseohjauskyvyn parantamiseen. Tavoitteena on työhyvinvoinnin ja työnilon vahvistaminen, työroolin selkiinnyttäminen, oman toiminnan/työn arviointi ja kehittäminen. Yksi keskeinen tavoite on myös  johdon kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen ja kollegiaalisen tuen saaminen.

Coaching-ohjelma kytkeytyy seuratyön arkeen. Palaute on ollut positiivista ja osallistujat ovat kokeneet koulutuksen erittäin hyödylliseksi oman työn kehittämisessä. Kyseessä on ollut investointi sekä seuran että työntekijän tulevaisuuteen.

Osallistujan kommentti:

“Coaching auttoi lähestymään omaa työntekoa ja siihen liittyviä asioita uudesta ja tarpeellisesta näkökulmasta. Se antoi vahvistusta tietyille jo olemassaoleville ajatuksille ja tavoille. Se antoi uutta ajattelemisen aihetta omaan hyvinvointiin ja työntekemisen mielekkyyteen”