Verohallinnon johtoryhmiin jämäkkyyttä

Ylitarkastaja Paula Puranen Verohallinto, verotarkastuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö:

Olemme toteuttaneet vaikuttavaa yhteistyötä usean vuoden ajan Konsultit Frantsi Oy:n kanssa johdon ja johtoryhmien kehittämisessä. Toteutimme 2012-2013 verotarkastuksen kaikkien johtoryhmien kehitysohjelman. Ohjelma sisälsi johtoryhmien itsearvioinnin ja johtoryhmävalmennuksen. Ohjelman vaikuttavuutta seurasimme tarkastusjohdon arvioilla ja yhteisellä seurantatilaisuudella.

Valmennuksen tulokset:

  • Johtoryhmän pelisäännöt täsmentyneet
  • Asioiden tärkeysjärjestyksen määrittäminen
  • Valmistautuminen parantunut
  • Kokousaikataulut täsmentyneet
  • Jämäkkyys kokouksissa lisääntynyt
  • Johtoryhmän ja esimiespäivän asioiden eriyttäminen
    –päällekkäisyyttä ei enää ole
  • Uusia työmenetelmiä otettu käyttöön
  • Johtoryhmän sisäinen yhteistyö ja dynamiikka edistynyt