Valmennus alkaa kunkin johtajan henkilökohtaisella 360-asteen arvioinnilla.

Dia16

Samalla toteutetaan ryhmädynamiikan ja johtoryhmän toimintatavan arviointi.

Kuva Johtoryhmän raporttimalli

Arvioinnit puretaan henkilökohtaisesti ja ryhmäistunnossa. Kunkin kehitysaskeleet määritetään ja valitut yhteiset johtoryhmän kehityskohteet projektoidaan. Ohjelma sisältää 1-5 kuukauden päästä toteutettavan seurantaistunnon.