Ikääntyvän johtajan elämän- ja ura-aikomukset ovat paitsi ajankohtainen myös ristiriitaisuudessaan kiinnostava kysymys. Työntekijöitä vaaditaan jatkamaan pidempään ja johtajien halutaan tässä näyttävän esimerkkiä. Omistajat eivät kuitenkaan halua ikääntyneen johdon olevan asettuvan jarruksi muutosten tiellä. Johto saa myös tarvittaessa lähteä nopealla aikataululla ja pysyy vain jos sen ote tyydyttää vaativia omistajia. Tästä poikkeuksen tekevät perheyritykset.

Kuusikymppisen johdon tilanne nostaa ikääntyvässä yhteiskunnassa esiin kysymyksiä: miten motivoida ikääntyvä johto samalla trimmaamaan organisaatio sekä tekemään se houkuttelevaksi työpaikaksi eri ikäryhmiä edustaville niukkeneville työntekijöille? Miten viimeisiä vuosiaan johtaja voi uskottavasti luotsata organisaatiota kohti tulevaisuutta? Miten johdon luopuminen pitäisi toteuttaa osaamisen siirtymisen ja jatkavan johdon onnistumisen näkökulmasta? Poliittinen johto on iät ajat viitannut kintaalla ikärajoille ja mitä yksinvaltiaampi despootti, sitä pidempään johtaja jatkaa. Kirjallisuudessa ikääntyvän johdon määritellään olevan laskuvaiheessa tai unissakävelijäksi muuttuvassa ympäristössä. Harvat ikääntyneitä johtajia käsittelevät tutkimukset johtoa laskeutumisvaiheessa leimaavan vaikeuden seurata ympäristön kehitystä. Seniorien halukkuus taitojensa kehittämiseen on myös osoitettu olevan nuorempia esimiehiä alhaisemmaksi. Tämän lisäksi iäkkäämmillä johtajilla on todettu olevan vaikeuksia kommunikoinnissa tiimimäisessä yhteistyössä nuorempien alaistensa kanssa.

Ikääntyneet johtajat näkevät tilanteensa toisin. Subjektiivisten arvioiden perusteella 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat johtajat kokivat fyysisen kuntonsa, delegointikykynsä, yleisnäkemyksensä työstä nuorempia johtajia paremmaksi. Vanhemmat johtajat kokivat myös nuorempia vähemmän tiedonpuutetta työssään. Tätä vastoin ulkopuolisten arvioissa heidän oli havaittu kokevan vaikeuksia pyytää neuvoja kollegoiltaan (Dahl 2001). Sensijaan iäkkäiden myyntijohtajien on havaittu saavan alaisiensa kanssa nuorten johtjien suorituksiin verrattuna parempia tuloksia. Tämän on arvioitu selittyvän osin kokeneen johdon mahdollisuudella asemansa puolesta valita parhaat myyjät valintatilanteessa sekä myyjien hyötyvän kokeneiden johtajien laajoista kontakteista (Liden et al 1996).Kontaktit ovatkin kokeneiden johtajien kovinta kompetenssialuetta. Mieleen tulee myös hyväveli -piirit, joista viime aikoinakin on ollut keskustelua. Suhteet kuitenkin jylläävät paitsi kotimaassa myös maailmalla. Yritysten ylimmän johdon kokemus on kriittisistä arvioista riippumatta arvossaan.

Iäkkään johdon näkeminen voimavarana onkin johtanut tarkasteluun, jossa työssä lopettamisen jälkeen kokeneen johdon osaamista ja erityisesti kontakteja hyödynnetään verkostomaisessa tehtävässä. Nykyisen työn vaihtoehtona voi myös uusi työpaikka joko johtotehtävissä tai muissa tehtävissä (Dahl & al 2001, Frantsi 2009). Tätä siirtymien kenttää voisi myös kutsua metaforisesti työelämän poluilla tai poluilta siirtymiksi ja valinta- ja päätöksentekotilanteet polkujen risteyksinä.

Japani on tullut tunnetuksi johdon ’taivaasta laskeutumisesta’, jossa ikääntynyt johto luopuu tehtävistään ja siirtyy palvelemaan yritystä kokemuksellaan. Hommat voivat vaihtua asiantuntijatehtäviin. Meillä johto siirtyy vain harvoin alaspäin organisaatiossa. Poikittaisia siirtymiä esiintyy sensijaan paljon. Omassa tutkimuksessani osa johtajista siirtyi hallitukseen, mutta kaksi edelläkuvatun kaltaiseen rajatumpaan rooliin. Olisikovatko ajat meillä muuttumassa?

Ikääntyvän johtajan polku

Kuva: ikääntyvän johtajan polut

Johtajien tulee näyttää esimerkkiä. Mitä tämä käytännnössä voisi olla? Mitäpä muutakaan kun palmurantojen sijaan jatkaa nöyränä työntekoa henkilökuntansa rinnalla. Tästä perheyritysten omistajat ovat poikkeuksia lukuunottamatta hyvä esimerkki. Sitoutuminen yritykseen on vahvaakin vahvempi signaali ja sivuilleen pälyilemätön firmaansa ajatteleva johtaja on kullan arvoinen. Mikäli kompetenssit tai energiat eivät riitä, johtaja voisi oma-aloitteisesti siirtyä sivuun ja tehdä sitä mikä on arvokasta yritykselle Ikääntynyt johto voi availla monia ovia ja tuoda kokemuksensa päätöksenteon tueksi.

Mikäli taivaasta laskeutuminen on liian kova paikka,hallitustehtävät voivat olla yksi mahdollisuus. Nekään eivät ole näinä aikoina lepopaikkoja. Sitä paitsi hallitusten ei pitäisi koostua pelkästään jäähdyttelijöistä, vaikka niillä hieman sellaista mainetta onkin.