Kehityshankkeiden evaluoinnissa on kyse hyödynsaajien ja kumppaneiden kuulemisesta.