Vaikuttavaa valmennusta

Asiakkaamme arvostavat valmennustemme tutkimusperusteista vaikuttavuutta, tulosten seurantaa ja asiakaslähtöistä kehittämisotettamme.

Palvelumme

Vaikuttava esimiesvalmennus

Pintaa syvemmälle menevä ja mitattavia tuloksia saavuttava esimiesvalmennus.

Johtoryhmäkehitys ja coaching

Johtoryhmän keskinäinen yhteistyö kuntoon!

Coaching ja työnohjaus

Coaching ja työnohjaus kehityksen moottoreina.

Arvioinnit

Rekrytointoihin liittyvät soveltuvuusarvioinnit toimeksiantajan määrittämällä tehtäväprofiililla.

Dynamiittia johtoryhmään

Parantamisen varaa on jokaisessa johtoryhmässä.

Työyhteisökohtaiset kehitysohjelmat

Pitkäaikaiset kehitysohjelmat ja rajatummat valmennukset.

Päivi Frantsi

PsL työ-ja organisaatiopsykologi , KTT

Minulla on vankka urheilun psyykkisen valmennuksen kokemus jo kolmen vuosikymmenen ajalta. Toimin työpsykologina Suomen Terveystalossa ja työelämäasiantuntijana ja työnohjaajana erilaisissa työympäristöissä.

Olen myös toiminut aiemmin rekrytointiasiantuntija. Olen toteuttanut lukuisia johdon ja esimiesten arviointi- ja valmennusohjelmia. Tutkimustyössäni olen kehittänyt johdon arviointivälineitä ja väitellyt olen lähiesimiesten johtajuusidentiteeteistä. Asiakkaamme arvostavat inhimillistä ja suoraa ratkaisukeskeistä työotettani.

040 7466 654
paivi@frantsi.com

Tapani Frantsi

KTT

Toimin laaja-alaisesti johdon ja työyhteisöjen kehittäjänä, tutkijana ja innovaatioiden edistäjä. Olen valmentaja haastava, sytyttävä ja kannustava. Valmennan pääosin lähiesimiehiä, johtoryhmiä ja keskijohtoa. Ratkon myös työyhteisön sisäisiä solmutilanteita. Olen tutkinut ja kehittänyt esimieskäyttäytymistä, arvioinut yli satoja esimiehiä ja kirjoittanut esimiesten itsetiedostamisesta.

Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 1997 lähtien ja innovaatioasiantuntijana kymmenen vuotta Susinno Oy:ssa. Minua arvostetaan avoimuudestani, rohkeudesta, inhimillisestä työotteestani.

0400 717 609
tapani@frantsi.com

Kuulumisia somesta

[ff id="1"]