Työyhteisökehitys

Pitkäaikaiset kehitysohjelmat ja rajatummat valmennukset

Organisaatiokohtaiset kehitysohjelmat voivat olla laajoja useamman vuoden kestäviä hankkeita, joista esimerkkinä työhyvinvointimentorit (SOL) tai ohjaavuuden edistämisen ohjelma ammatillisessa koulutuksessa (Ammattiopisto Tavastia).

Toteutamme myös rajatumpia valmennuksia, joista esimierkkeinä tiimitoiminnan kehittäminen, tiimin sisäisten solmujen avaaminen ja työkykytoiminnan terävöittäminen.

Laajemmat hankkeet olemme toteuttaneet Työsuojelurahaston kehityshankkeina.