Dynamiittia johtoryhmään

Parantamisen varaa on jokaisessa johtoryhmässä.

  • Kaikki irti erilaisuudesta
  • Tehoa kokouksiin
  • Ristiriitoidasta voimaa
  • Ryhtiliike
  • Jäsenten aktiivinen ote

Johtoryhmävalmennuksella voidaan merkittävästi tehostaa johtoryhmätyöskentelyä ja saada sen potentiaali arvioinnin perusteella paremmin käyttöön.

Valmennus sisältää johtoryhmän toimintatavan arvioinnin ja tämän lisäksi kaksi valmennusmodulia, joissa ensimmäisessä parannetaan johtoryhmän dynamiikkaa arvioinnin perusteella. Tämän perusteella sovitaan kehitysaskelista ja toisessa istunnossa käydään toteutetut kehitystoimet läpi. Ajallisesti tehokas kokonaisuus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan.

Johtoryhmän arviointi sisältämät elementit

  • Johtoryhmän dynamiikka
  • Kehitys ja innovatiivisuus
  • Tavoitteellisuus
  • Toimeenpano ja seuranta