Vaikuttava esimiesvalmennus

Pintaa syvemmälle menevä ja mitattavia tuloksia saavuttava esimiesvalmennus.

  • Minä esimiehenä
  • Minä pintaa syvemmältä
  • Haastavat tilanteet ja puuttumisen taidot
  • Konfliktien ratkaisuista voimaa
  • Esimiehenä kasvu

Keskeinen sisältö

Itsetuntemus ja itsetiedostaminen esimiestyössä, tuottavuuden edistäminen, vaativien tilanteiden johtaminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen

Menetelmät

Itsearviointi tai 360-asteen arviointi, päiväkirjamenetelmä, pienvalmennusryhmät, pelillinen tilannejohtamisen kehitys, tilanneharjoitukset, coaching, ajatusmallien ja läsnäolon harjoitukset.

Ajankäyttö ja jaksotus

Valmennuspäivät ovat tyypillisesti 1,5-2 päivän jaksoja, joita ohjelmassa on 3-5 jaksoa. Myös ½ päivän jaksot ovat mahdollisia.

Vaikuttavuuden arviointi ja mittaukset

Johtamistaitojen seurantaa toteutamme joko 360-arvioiden seuranta-arvioinneilla, jossa arvioinnit toistetaan 6-12 kuukautta toteutetun valmennuksen jälkeen. Toinen vaihtoehto on seurata esimiestyöskentelyn kehittymistä organisaation omilla työtyytyväisyyskyselyillä tai vastaavilla. Käytämme myös itsearviointeja tai 180-arviointeja.