Miesten työmarkkina-asema heikkenee?

Työntekemisen tavoissa on 14 vuodessa tapahtunut yleistä keskustelua vähemmän merkittäviä muutoksia. Aiheesta kirjoittanut tilastokeskuksen tutkija Anna Pärnänen pohtii osa-aikatyön, nollasopimusten ja niin kutsutun vakituisessa työsuhteessa toimivien määrällisiä muutoksia. Jonkin verran artikkeli kertoo myös osa-aikaisuuden syistä ja yksinyrittäjyyden kasvusta.

Nollatuntisopimukset ovat yleistyneet ja peräti 83 000 työntekijällä oli vuonna 2014 työtulojen merkittävää vaihtelua. Tästä joukosta osa-aikaisesti työskenteleviä oli 30 000 eli opiskelijoita. Jäljelle jäävästä joukosta 21000 haluaisi lisätunteja eli siis tehdä töitä lisää ja ansaita enemmän. Tätä selittää Pärnäsen mukaan taantuma. Osa-aikaisen työntekemisen syistä merkittävä on pysyvän työn puute, joskin suurimmalle osalle työn osa-aikaisuus sopii: 31% hoitaa lapsiaan tai omaisiaan, 9 % opiskelee, ja 18% haluaa muista syistä tehdä töitä osa-aikaisesti.

Osaikaisuuden ehtoja on työelämässä kiristetty mm. osa-aikaeläkkeen poistamisella. Osa-aikainen työ on kuitenkin kasvanut ja selittäjä voi olla paljon porua aiheuttaneet nollasopimukset.

Valtaosalla ei muutoksia – yksinyrittäminen rajussa kasvussa

Pysyvyys jyllää: kaksikolmasosaa kaikista työntekijöistä on kokoaikaisessa ja pysyvässä työsuhteessa eli yhteensä 1,5 miljoonaa työikäistä. Tältä osin työnteon tavat ovat olleet koko 2000-luvun samanlaisia.

Normaalityönteon muotojen ulkopuoliset tehtävät ovat selkeimmin muuttuneet itsensätyöllistäjien kasvavalla joukolla. reilussa kymmenessä vuodessa yksinyrittäjien määrä on kasvanut työmuodoista voimakkaimmin. Tilastotieteilijä ei ota arvolatautunutta kantaa yksinyrittäjien määrän kasvuun. Sitä on selitetty sekä myönteisenä että kielteisenä ilmiönä (Pärnänen & Sutela 2014).

Naiset sinnittelevät ja miesten asema kaksiteräinen miekka

Miesten kohdalla normaalityösuhteet ovat yleisempiä kuin naisten. Kokaikaisessa työsuhteessa olevia miehiä on 100 000 naisia enemmän. Miehet toimivat myös naisia enemmän yksinyrittäjinä. Naiset puolestaan hallitsevat osa-aikaisissa työsuhteissa ja heitä on selvästi enemmän ammatinharjoittajina ja friikkuina sekä apurahatutkijoina. Miesten työnteon tavat muuttuvat naisten vastaavia hitaammin, mutta muuttuvat. Työmarkkina-asema on siis parempi, mutta myös työttömyys on miesten osalla naisia yleisempää.

Pärnänen toteaa naisten sinnittelevän miehiä paremmin työssä kiinni. Pitkäaikaistyöttömyys siirtää miehiä työn marginaaleihin.

Joustavuus lisääntyy tavalla tai toisella

Työmarkkinoiden ihanne on ehkä murtumassa vaikka pitkä täyspäiväinen työ on edelleen vallitseva. Joustavuus lisääntyy näemmä joko osa-aikaisuuden, yksinyrittämisen, freelance-toiminnan tai ja nollasopimusten kautta.

Osalle joustavuus sopii. Samoin yrittäjyys. Naiset menestyvät joustavuutta vaativilla työmarkkinoilla miehiä paremmin, mutta tienaavat työuran aikana vähemmän. Täyspäiväisessä työssä miesten osuus on ehkä hiipumassa ja tämän perusteella se ei ole pelkästään huono asia. Kun mies putoaa työmarkkinoilta, hän myös naista useimmin siirtyy pitkäaikaistyöttömyyteen. Naiset joustavat ja selviytyvät muuttuvassa työelämässä.

Miehet seuraavat perässä?
Kuva SEW Eurodriven tuore insinööri tutustumassa asentajien työhön Tapani Frantsi (2014)