Nyt täytyy kuitenkin muistaa

Oletko kuunnellut keskustelua, jossa osapuolet vuorotellen nostavat omaa statustaan käyttämällä otsikon fraasia? Mikäli tarkastelemme sitä retorisena keinona eikä vain muistin virkistämisenä, voi asiaa pohtia vaikuttamiseleenä. Mitä puhuja sillä tavoittelee tai ajaa takaa?
Asiaperusteisesti voi ajatella että puhuja haluaa muistuttaa jostain tosiasiasta tai faktasta, joka sisältää merkityksellistä tietoa. Eli tavoitteena on kiinnittää huomiota johonkin merkitykselliseen tekijään. Retorisesti tarkasteltuna keskustelija haluaa ottaa keskustelussa painavampaa asemaa muistuttamalla muita osapuolia tai kuulijoita sormea heristellen hänen painavasta argumentistaan. Täytyy muistaa on setämiesten kieltä, jossa liian innokkaat keskustelijat vaimennetaan kuuntelemaan viisasta puhujaa.

Olisko tälle fraasille vaihtoehtoja?

Ilman muuta esimerkiksi: Minusta keskeistä tässä on… Tärkeä huomioitava tekijä mielestäni on… Haluan painottaa…

Nämä ajavat faktaperusteisesti samaa asiaa, mutta niissä on retorisia heikkouksia: Ne eivät määritä yleistä normia kuten “täytyy muistaa” tekee. Ne painottavat kunkin omaa mielipidettä, joka on rehellistä ja avointa, mutta heikommin vaikuttavaa.

Tämä muistuttaminen ei ehkä jonkun mielestä ole kirjoituksen väärti. Ehkä ei, mutta täytyy kuitenkin muistaa että puhujalla on aina oma tavoitteensa keskustelussa. Sen havaitseminen on merkityksellistä vaikka ei asiaan puuttuisikaan. Kuuntelepa herkällä korvalla seuraavan kerran.